Stołówka szkolna

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.

Nr konta:                 64 1020 1185 0000 4102 0181 7337

Odbiorca:                USŁUGI GASTRONOMICZNE ANNA GLINKA

                               ul. Niska 27/15,

                              01-046 Warszawa, NIP 527-112-77-55

 

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie należy dokonać

do 30 września 2017r.

PRZYPOMINAM: Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinna być uzgodniona z ajentem. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM DNIU , NALEŻY ODWOŁAĆ OBIAD DO GODZ. 9:00 (ODDZIAŁ PRZEDSZKONY DO GODZ. 8:00). Nie zgłoszone nieobecności dziecka nie będą odliczane.

Opłaty za październik 2017r.

Pełne wyżywienie – klasy „0”                            22 x 12,00 = 264,00 zł
(za okres 02.10.2017r do 31.10.2017r.)

 

Obiady (klasy I-VII)                                                22 x 7,50   = 165,00 zł
(za okres 02.10.2017r do 31.10.2017r.)

 

Opłaty można dokonać osobiście w dniach:

 

2 października 2017 roku w godzinach: 7:00 - 10:00

3 października 2017 roku w godzinach: 7:00 - 10:00

                                                                                 

                                                                                  Usługi Gastronomiczne Anna Glinka

 

 

INFORMACJE

Wpłaty za obiady lub pełne wyżywienie  należy dokonać do  30 dnia poprzedzającego miesiąca.

Liczba odwołanych obiadów lub pełnego wyżywienia powinny być uzgodnione z ajentem.

 

 

Cennik:

Śniadanie kl. „0”                                     2,50 PLN
Obiad w abonamencie                          7,50 PLN
Podwieczorek                                          2,00 PLN

Jednorazowy zakup obiadu:

Zupa                                                       2 PLN
Danie Główne                                       6 PLN
 

JADŁOSPIS