^Do góry
  
  
  

logo LS

Penfriends from Cambridge

logo etwinning

instaling

2062526
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
1013
1528
8492
24252
2062526

Twoje IP: 35.172.233.215

Informacje ogólne

Czym jest klasa dwujęzyczna?

Nauczanie dwujęzyczne w naszej szkole polega na nauczaniu przedmiotów innych niż język angielski zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. Metoda ta wdraża uczniów do posługiwania się zarówno w mowie, jak i w piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym w różnych obszarach wiedzy i zainteresowań uczniów.

Uczniowie mają 5 h lekcji języka angielskiego tygodniowo. 2-3 inne przedmioty są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego i innych dziedzin w rozszerzonym zakresie.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i materiały źródłowe w języku angielskim.

W klasach dwujęzycznych:

- nauka języka angielskiego odbywa się w rozszerzonym zakresie w stosunku do obowiązującej na danym poziomie podstawy programowej;

- uczniowie poznają historię, geografię i kulturę krajów angielskojęzycznych;

- uczniowie mają możliwość realizowania projektów w języku angielskim, zgodnych z ich indywidualnymi zainteresowaniami;

- stosowane są zróżnicowane, aktywizujące metody pracy;

- uczniowie biorą udział w konkursach językowych z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz w konkursach artystycznych, takich jak konkursy piosenki, literatury i poezji angielskojęzycznej;

- uczniowie mogą otrzymywać wsparcie w indywidualnym procesie uczenia się poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;

Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Sprawdzian predyspozycji bada stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne w zakresie użycia języka ojczystego, myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi – obcego i/lub fikcyjnego.

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 132 Rights Reserved.