1036864
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
24
1629
3845
92581
1036864

Twoje IP: 34.228.143.13

SKS

Misja wychowawcza szkoły

Jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 132 im. Sandora Petofiego w Warszawie przy ul. Grabowskiej 1 w Dzielnicy Wola.

 Uczniami naszej szkoły są dzieci uczęszczające do klas I – VI, mieszkające w pobliżu (w rejonie szkoły), ale jesteśmy również otwarci na przyjęcie dzieci z innych rejonów na prośbę rodziców.

 Chcemy stworzyć szkołę przyjazną i bezpieczną dla uczniów, otwartą na potrzeby rodziców i środowiska lokalnego.

 Staramy się, by nasi uczniowie potrafili dokonywać właściwych wyborów i przewidywali ich konsekwencje. Temu służą programy wychowawcze szkoły.

 Nasz cel pragniemy realizować poprzez strategię wyboru i jego konsekwencji, uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

 W swoich działaniach kierujemy się takimi wartościami jak:

- wspólne dobro

- wzajemny szacunek

- akceptacja drugiego człowieka

- tolerancja

- odpowiedzialność za siebie i innych

 Wyróżnia nas zaangażowanie w życie szkoły, chęć ciągłego doskonalenia się oraz sukcesy naszych uczniów.