^Do góry
  
  
  

BIP

logo LS

Penfriends from Cambridge

logo etwinning

instaling

1798456
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
332
1867
13300
9475
1798456

Twoje IP: 3.235.30.155

Wydarzenia

XVII Wolska Debata "Szkoła na straży praw dziecka"

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5

 

          Przedstawiciele naszych uczniów wzięli udział w XVIII Wolskiej Debacie "Szkoła na straży praw dziecka ". Olga Krupicz (kl. Vc) , Joanna Buczek (kl. VIIIb) , Emilia  Jabłońska (kl. VIIb) i Franek Szczepański (kl. Vb) dzielnie pracowali twórczo i debatowali na temat artykułu 8 i 13 Konwencji o prawach dziecka. Debata i burzliwa część warsztatowa odbyła się w SP nr 25. 

Konwencja o prawach dziecka

Art. 8. Prawo do zachowania tożsamości

1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji.

2. W przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości.

Art. 13. Prawo do swobodnej wypowiedzi
1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.

2. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne:

a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo

b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 132 Rights Reserved.