Informacja dla rodziców uczniów klas I -VIII

Numer konta do wpłat za zagubione i zniszczone podręczniki

39 1030 1508 0000 0005 5075 1011

 

Zagubioną lub zniszczoną książkę można odkupić lub wpłacić za nią pieniądze na podany wyżej numer konta, a potwierdzenie z danymi ucznia i nazwą książki należy przynieść po wpłacie do biblioteki szkolnej lub w wakacje do sekretariatu.