Konkurs fotograficzny "Polskie krajobrazy".

Samorząd Uczniowski klas I - III organizuje konkurs fotograficzny.
Zadaniem uczestnika konkursu jest zrobienie zdjęcia o zadanej tematyce i wydruk o wymiarach 15 x 20 cm. Zdjęcie powinno przedstawiać: znane lub mniej znane budynki, pomniki przyrody, widoki, scenerie, krajobrazy powszechnie kojarzone z Polską. Zdjęcie należy podpisać (imię i nazwisko wykonawcy, klasa do której uczęszcza uczeń, miejsce wykonania fotografii).
Zdjęcie należy przekazać do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Opiekunowie

Samorządu Uczniowskiego klas I-III